Management of Technology


Management of Technology

Management of Technology er et initiativ med udspring i Center for Industriel Produktion på Aalborg Universitet, som udbyder en Masteruddannelse, korte kursusforløb samt Masterclasses, der fokuserer på udvikling og gennemførelse af teknologibaserede og integrerede forandringer.

Er din virksomhed/organisation udfordret af teknologiens mange nye muligheder for at skabe innovation, nye produkter og services, produktivitet, eller helt nye forretningsmuligheder, så er Management of Technology måske relevant for dig og din virksomhed.

Det kunne eksempelvis dreje sig om Digitalisering af forretningsprocesser, Design af intelligente forsyningskæder, Automatisering af manuelle og administrative processer, Avanceret monitorering og styring, Implementering af ERP-systemer eller nye produktudviklingsrutiner, Industri 4.0, etc.
 

Flere typer af uddannelser

Management of Technology giver dig mulighed for at vælge forskellige typer af forskningsbaseret efteruddannelse. Der udbydes tre niveauer af efter-/videreuddannelse:
 

1) Fagkurser - A FULL CIRCLE FOR TECHBIZ MANAGEMENT

Management of Technology udbyder et lederuddannelsesforløb, der samlet set udgør "a full circle for techbiz managment". Uddannelsesforløbet består af en række fagkurser med hvert sit fokus. Fagkurserne udbydes efter behov og interesse. Pt. udbydes seks fagkurser inden for strategi, teknologiledelse, innovationsledelse mv.
Fagkurserne er ikke akkreditede, og meritoverførsel til akkrediterede uddannelser er ikke mulig.
Læs mere om fagkurserne her.

2) Masterclasses

Management of Technology udbyder også masterclasses, som typisk henvender sig til funktionschefer eller tidligere Masterstuderende. Masterclasses er ofte organiseret som et sammenhængende forløb over få dage.
Masterclasses er ikke akkreditede, og meritoverførsel til akkrediterede uddannelser er ikke mulig.

3) MMT - EXECUTIVE MBA

MMT - Executive MBA er et toårigt forløb (på deltid), som fokuserer på udvikling og implementering af integrerede løsninger. MMT-uddannelsen er en akkrediteret masteruddannelse, som afsluttes med en kompetencegivende eksamen.
MMT er en akkrediteret masteruddannelse og giver sammenlagt 60 ECTS point. 
Læs mere om MMT-uddannelsen her.

 

Fagkurser

A FULL CIRCLE FOR TECHBIZ MANAGEMENT

Læs om fagkurserne - et samlet kursusforløb, der er rettet mod ledere i teknologi-baserede virksomheder, som ønsker en markant efter-/videreuddannelse.  

Fagkurserne udgør tilsammen "a Full Circle for Techbiz Management".
 

Læs om fagkurserne

MMT - Executive MBA

Masteruddannelsen i Management of Technology er en akkrediteret EMBA-uddannelse, der uddanner fremtidige ledere til at kunne løfte virksomhedens forandringsopgave.

Læs om masteruddannelsen